V Zlot Pojazdów Zabytkowych im. Jana Rippera

Zakopane 2005


Powrót